Založení firmy

Chcete založit firmu ? Nevíte jak založit novou firmu ?

 

Katalog firem, které Vám pomůžou se založením nové firmy, založení společnosti s ručením omezeným - založení s.r.o. a poskytnou právní rady při založení firmy.

 • Založení firmy
 • Založení S.R.O.
 • Založení spol. ZDARMA
 • Založení firmy v zahraničí

 

Předzaložené společnosti - podnikání do 24 hod.

 

Volba právní formy

Volba vhodné právní formy pro nově vzniklou či transformovanou společnost je zcela klíčová. Ovlivňuje otázku rozhodovací, otázku zdanění a ručení a další zásadní faktory podnikání.

1. Způsob a rozsah ručení

 • s omezeným ručením (ručení do určité hranice)
 • s neomezeným ručením (ručení za závazky podniku celým majetkem i osobním)

2. Oprávněné řízení - kdo je zmocněn vést podnik a zastupovat ho navenek

 • ponecháno na majitelích, společnících
 • předepsáno zákonem (např. akciová společnost),

3. Počet zakladatelů

4. Nároky na počáteční kapitál

5. Administrativní náročnost a rozsah výdajů spojených se založením a provozováním podniku

Výdaje spojené s povolením živnosti, se zpracováním společenské smlouvy a s jejím notářským ověřením, se zápisem v obchodním rejstříku.

6. Účast na zisku

7. Finanční možnosti

8. Daňové zatížení

 • přímé daně (daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí
 • nepřímé daně (daň z přidané hodnoty, daň spotřební, daň silniční,

9. Zveřejňovací povinnost

 


 

Před založením společnosti je potřeba přinést odpovědi na následující otázky:

Obchodní otázky

Účel, okolí (organizace a její vnitřní struktura, funkční okolí - dodavatelé, marketingové mezičlánky, trhy, výrobní a konečná spotřeba, konkurenční okolí, výrobková - druh výrobku, firemní konkurence, externí okolí - zájmové skupiny, finanční okolí, masová média, atd.)

Ekonomické otázky

Sestavení zakladatelského rozpočtu (a jeho konfrontace s oportunitními náklady neboli náklady příležitosti)

 1. Rozpočet kapitálu (provozního/oběžného, investičního)
 2. Rozpočet výnosů a nákladů (zisku)

Kapitálová a majetková struktura podniku

Jakou hodnotu vlastního a cizího kapitálu investovat. Cizí kapitál může být levnější, např. banka do řízení podniku nezasahuje a je vhodný v případech, že vlastní kapitál nedosahuje požadované výšky.

 

« Zakladatelský projekt | Optimalizace kapitálové skladby »

StarDataGroup.com Shutting Down
19.01.2021 22:30:12 | Sadie
It is with sad regret to inform you StarDataGroup.com is shutting down.
It has been a tough year all round and we decided to go out with a bang!

Any group of databases listed below is $49 or $149 for all 16 databases in this one time offer.
You can purchase it at www.StarDataGroup.com and view samples.

- LinkedIn Database
43,535,433 LinkedIn Records

- USA B2B Companies Database
28,147,835 Companies

- Forex
Forex South Africa 113,550 Forex Traders
Forex Australia 135,696 Forex Traders
Forex UK 779,674 Forex Traders

- UK Companies Database
521,303 Companies

- German Databases
German Companies Database: 2,209,191 Companies
German Executives Database: 985,048 Executives

- Australian Companies Database
1,806,596 Companies

- UAE Companies Database
950,652 Companies

- Affiliate Marketers Database
494,909 records

- South African Databases
B2B Companies Database: 1,462,227 Companies
Directors Database: 758,834 Directors
Healthcare Database: 376,599 Medical Professionals
Wholesalers Database: 106,932 Wholesalers
Real Estate Agent Database: 257,980 Estate Agents
Forex South Africa: 113,550 Forex Traders

Visit www.stardatagroup.com or contact us with any queries.

Kind Regards,
StarDataGroup.com

Vložit příspěvek

*e-mail se nikde v katalogu nezobrazuje

Aktuality

Nový trend: Založení firmy v zahraničí

Čeští miliardáři stěhují své firmy a řetězce do zahraničí. Jaké destinace si vybírají? Více ...

Založení společnosti

Doména na prodejKontaktujte nás ohledně prodeje!

Exkluzivní a navštěvovaná doména na míru pro Vaše podnikání.